Wat is een EPC

EPC

Immo sint-niklaas


by all-epc

wat is een epc

contact all-epc

FAQ’s epc

 keuring aanvragen

kostprijs

Site map

Wat is een EPC

Kostprijs EPC

EPC

Elektriciteitskeuring

Elektriciteitskeuring

EPC aanvragen

EPC aanvragen

Makelaar of Notaris

Contact All epc


links

EPC FAQ's

Wat is het EPC

Wat te doen

Toepassingsgebied

Energiedeskundige

Opmaak EPC

Controles EPC

EPC & EAP


Nieuwsbrieven

Meer controles

Op tijd

één jaar EPC

Handhaving EPC

Bekendheid EPC

Opleiding EPC

Beroepseer EPC'er

VEA logo

Epact software


Brochure EPC

Zware fouten

Bewijsstukken

Oriëntatie

Beschermd volume

Verliesoppervlakken

U-waarden

Ruimteverwarming

Warm water

Aanbevelingen


all-epc | energieprestatiecertificaat, elektriciteitskeuring, tankkeuring, waardebepaling

Goed of goedkoop ?

Tijdens het plaatsbezoek heeft de energiedeskundige de mogelijkheid om de schilddelen van uw woning grondig te inspecteren op isolatie. Niettemin mag men tevens uitgaan van defaultwaarden. Deze defaultwaarden zijn de minst gunstige. Ze worden in principe slechts gehandteerd indien men na grondige inspectie de aan- of afwezigheid van isolatie niet kan bevestigen.  


Bij een goedkoop epc zal men de moeite tot een grondige inspectie vlugger nalaten en uitgaan van de minst gunstige situatie. Vergelijk de prijzen verstandig en kies voor goed.


Een gunstig EPC zal de verkoop of verhuur van uw woning aanzienlijk bespoedigen. U zal het kleine prijsverschil tussen goed en goedkoop al snel hebben terugverdient.

Op welke basis wordt het epc berekend ?

De epc waarde wordt berekend aan de hand van de isolatiefactor van de verliesoppervlaktes in combinatie met het totaal te verwarmen woonvolume en het rendement van de aanwezige verwarmingslichamen. Voeg deze drie pijlers samen met zonnewinsten via beglazing en men kan tot een objectieve energieberekening komen, onafhankelijk van uw persoonlijke behoeften of uw reëel energieverbruik.

Wanneer heeft u een epc nodig?

Bij verkoop of verhuur van een residentieel onroerend goed heeft u een EPC of voluit EnergiePrestatieCertificaat nodig.

Dit  wordt opgelegd door het Vlaams Energie Agentschap.

De EPC waarden dienen vermeld te worden op uw reclame

Doe dit op de correcte wijze, hierop worden strenge controles uitgevoerd door het Vlaams Energie Agentschap met boetes vanaf € 500 tot €5000.Wat houdt een epc score in ?

Op het EnergiePrestatieCertificaat (EPC) staat een energiescore dat het jaarlijks energieverbruik van de woning op uniforme wijze aantoont. De energiescore wordt aangeduid op een kleurenbalk van groen naar rood.

Het energieprestatiecertificaat (EPC) is bijgevolg zeer interessant voor kandidaat kopers en huurders.

Een gunstig EPC zal de verkoop of verhuur van uw onroerend goed aanzienlijk aanmoedigen.


Keuring van uw elektrische installatie

Een keuring van uw elektrische installatie kan verschillende doeleinden hebben. Wij kunnen u de volgende controles aanbieden:


- Indienststelling van een elektrische installaties op laagspanning.


- Herkeuring op installaties laagspanning (huishoudelijk) die in dienst zijn gesteld na   01/10/1981 dienen elke 25 jaar herkeurd te worden (bij wet verplicht).


- Bij verkoop van een woning die dateert van vóór 1981 zijn bijzondere regels van toepassing.

(cfr. AREI art. 276bis). De installatie dient te worden gekeurd en getoetst aan de huidige minimale veiligheidseisen. Een elektrische installatie omvat een voeding, verdeelborden, leidingen, machines, toestellen, stopcontacten en lichtpunten en is begeleid van de nodige elektrische schema’s. Tijdens de de keuring moeten alle lokalen veilig toegankelijk zijn, alsook de eventuele gemeenschappelijke delen. De nodige isolatiemetingen vergen een korte onderbreking van de spanning.

De keuringen worden opgelegd door het A.R.E.I. – Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties – en eventueel bijkomende specifieke voorschriften. Het A.R.E.I. heeft betrekking op de veiligheid van de installatie.

Het AREI bevat volgende controleverplichtingen voor woningen:

AREI art.270 : keuring voor de indienststelling of gelijkvormigheidsonderzoek

AREI art.271 : periodieke keuring om de 25 jaar (voor installaties na 1.10.1981)

AREI art.276 : keuring bij verzwaring van de aansluiting op het net (installaties voor 1.10.1981)

AREI art.276bis : keuring bij verkoop van wooneenheid (installaties voor 1.10.1981)Keuring van een stookolietank

Wanneer een stookolietank aanwezig is in de te koop gestelde woning dient de verkoper zich in regel te stellen, door in het bezit te zijn van een conformiteitsattest van keuring. Volgens de VLAREM-wetgeving moet een ondergrondse metalen tank om de drie jaar gekeurd worden, een ondergrondse kunststof tank om de vier jaar en een bovengrondse tank om de vijf jaar.

all-epc

Contact: info@all-epc.be


Direct: 0468/176 177


Erkenning: EP09949


Tevreden klanten: +7.500All-epc is erkend door het Vlaams Energie Agentschap als energiedeskundige A. Wij bieden Energie prestatie certificaten of kortweg een EPC, elektriciteitskeuringen en conformiteitsattesten van een stookolietank. Steeds tegen een marktconforme ALL-IN prijs.

EPC


Elektriciteitskeuring


Keuring stookolietank


Waardebepaling

Verkopen of verhuren

Beide transacties dragen diverse verplichtingen met zich mee. Deze verplichtingen gaan in van zodra u het kenbaar maakt aan uw omgeving. Hetzij door reclame, hetzij door affichering aan het pand. Wij raden u aan om vooraf de nodige dossierstukken te verzamelen. Zo wordt u niet opgehouden bij de vermarkting van uw woning.

DSM wonen bvba


Knaptandstraat 152A

9100 Sint-Niklaas


Ondernemingsnummer:

BE 0543.564.442

Keuring aanvragen

Kostprijs EPC

AC vastgoed - Immo Beveren